Abella Legal - 8 de Marzo - Día Internacional de la Mujer

Berdintasuna sortu

(Zure) Gobernantza Onaren oinarria

Martxoaren 8an, berdintasuna lortzearen alde lan egiten jarraituko dugu, baita emakumeek jasandako diskriminazioa desagerrarazten ere. Beti ere erakunde publikoek berdintasunerako araudia bete dezaten sustatuz.


Abella Legal - Logotipo

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen aldaketen irismena ezagutu nahi duzu?

Berdintasunerako Euskal Legearen Erreforma - Formakuntza
Berdintasunerako Euskal Legearen Erreforma - Masterclass

Ba al dakizu nola txertatu berdintasuna zure sektorean eta nola eraldatu zure politiken hartzaile diren pertsonen bizitza? Berdintasunari buruzko araudia betetzen duzula ziurtatu nahi duzu?

Web orrialde honetan eskaintzen ditugun zerbitzu batzuen deskribapena eta gure ekimen aitzindarietako batzuk aurkituko dituzu.

Hitz egin dezagun.

Araudiaren elaborazioan eta azterketan adituak gara

Euskal erakunde publikoek berdintasuna sustatzeko duten estrategien artean, araudi propioa lantzea dago. Hauek berdintasunaren arlokoak espezifikoki izan daitezke edo beste arlo batzuetan txertatu daitezke.

Zer eskaintzen dugu?

 • Berdintasunaren edo-eta indarkeriaren arloko araudi espezifikoa onartzea eta garatzea.

 • Sektore desberdinen araudian emakumeen eta gizonen berdintasunerako eskubidea barneratzea.

 • Berdintasuna sustatzeko arau-esparrua aztertzea eta interpretatzea.

Azken proiektu nabarienak

Berdintasunerako tresnak

Gero eta administrazio autonomiko, foral eta lokal gehiagok dituzte langile kualifikatuak eta berdintasunerako tresnak, aztertzen duten errealitatea hobeto interpretatzeko eta berdintasuna lortzeko tresna zorrotzagoak diseinatzeko aukera ematen dietenak. Guretzat erronka bat da lehenago inor iritsi ez den lekuetara iristen laguntzea.

Zer eskaintzen dugu?

 • Diagnostikoak, emakumeen eta gizonen berdintasunerako planak eta ebaluazioak.

 • Negoziazio kolektiboa aztertzea eta berdintasunerako eskubidea txertatzea.

 • Zerbitzu espezializatuak aztertzea eta garatzea.

 • Langile publikoen formakuntza orokorra eta espezializatua.

Azken proiektu nabarienak

Aholkularitza juridiko espezializatua

Gure abokatu eta berdintasun-aholkularien taldea zure esku jartzen dugu berdintasun-araudia diseinatzen, interpretatzen eta betetzen lagun diezazuten. Gure ustez, malgutasunak eta askatasunak helburu hobeak lortzen laguntzen dute eta, horregatik, urteko ordu-poltsa bat kontratatzeko aukera eskaintzen dizugu.

Zer eskaintzen dugu?

 • Urteko ordu-poltsa.

 • Beharren arabera, dedikazioaren malgutasuna.

 • Sektore- eta berdintasun-arloetan espezializatutako beste profesional batzuk izateko aukera, hala nola Maggy Barrère, Santiago Lesmes, etab.

Azken proiektu nabarienak

 • Berdintasunari buruzko aholkularitza juridikoa Galdakaoko eta Oiartzungo Udaletan. 

 • Muskizko Udalaren Aholkularitza Juridikoko Zerbitzua ematea.

Nesken eta emakumeen aurkako indarkeria matxista

Euskal instituzioek beren jarduerak bideratu behar dituzte neskatilak, nerabeak eta emakumeak indarkeria matxistatik libre bizi daitezen. 

Zer eskaintzen dugu?

 • Emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarduteko diagnostikoak eta protokoloak.

 • Jardunaldiak antolatzeko Idazkaritza zientifikoa.

 • Formakuntza espezializatua.

 • Erakundeen arteko koordinaziorako laguntza tekniko eta juridikoa.

 • Jardunaldietan parte hartzea.

Azken proiektu nabarienak

 • Tokiko erakundeek (Berriozar, Sestao, Ansoain, Durangaldea, etab.) emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko protokoloa egitea.

 • Uribe Kostako hainbat kirol-klubetako zuzendari, teknikari eta kirolarientzako formakuntza.

 • Eusko Jaurlaritzak antolatutako ” Indarkeria matxistaren aurreko zuzenbidea: aurrerapenak eta erronkak ” Biltzarra antolatzeko idazkaritza teknikoa; eta Nafarroako Abokatuen Elkargoaren Genero Indarkeriari buruzko Ofiziozko Txandarako Prestakuntza Jardunaldiak.

 • Formakuntza eta hedapena: genero-indarkeriaren biktimen lan-eskubideak; indarkeria matxista eta gizarteratzea; emakumeen aurkako indarkeria matxistaren arauen eta kontzeptuen aurrerapenak; emakumeen aurkako indarkeriaren arau-esparrua; Haurren, nerabeen eta emakumeen babesgabetasun jurisdikzionala indarkeriaren aurrean; Prozesu judizialak duen eragina sexu-jazarpenak bizi dituzten pertsonengan; kirol esparruan haurtzaroan izaten den indarkeriari aurre egiteko foro europarra; indarkeria matxista kirolariengan, etab.

Sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena

Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren 48. artikuluak ezartzen duenez, enpresek sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena saihesteko lan-baldintzak sustatu behar dituzte, eta berariazko prozedurak ezarri. Prebentzioa funtsezko tresna da horri aurre egiteko, konpontzeko eta desagerrarazteko. 

Zer eskaintzen dugu?

 • Erakunde publikoetan eta kirol-erakundeetan sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko protokoloak diseinatzea.

 • Erakundeetako eta unibertsitateetako langileak prestatzea.

 • Ikerketa-prozedura garatzen laguntzea.

Azken proiektu nabarienak

 • EJIE, EUDEL, udalak eta antzeko erakundeetako aholkularitza konfidentzialak prestatzea.

 • EUDEL-en, toki-erakundeen eta abarren sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena prebenitzeko eta horiei aurre egiteko protokoloak egitea.

 • EHUko Giza Baliabideen eta Enpleguaren Masterreko lan-ingurunean emakumeen eta gizonen berdintasunerako araudiari buruzko klaseak ematea.

 • Jardunaldi espezializatuetan parte hartzea.

Ekimen aitzindariak

Abella Legalek berdintasunaren arloko ekimen eta proiektu berritzaileetan parte hartzen du. 

Abella Legal Ertzaintza

Ertzaintzako Emakumeen presentzia Sustatzeko I. Plana.

Ekintza positiboko neurrien arau- eta jurisprudentzia-esparruaren azterketa.

Abella Legal Función Pública

Euskadiko berdintasunerako foru-arauen, udal-ordenantzen eta mankomunatu nagusien elaborazioa.

Abella Legal Gobierno Vasco

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak 2021-2023 Plan Estrategikoan jasotako diru-laguntzak berdintasun araudira egokitzeko ikerketa.

Abella Legal Basque Team

Zure Taldekoak Gara: Eusko Jaurlaritzak eta Basque Teamek bultzatutako zerbitzua: kirol arloan sexu abusu eta jazarpen eta sexuagatiko jazarpenaren aurkako arreta zerbitzua.

Abella Legal Derechos A Pie De Calle

Eskubideak kalean bertan kanpaina. Eskubidea herritarrengana hurbiltzeko helburuarekin sortua.