Prestakuntza eta dibulgazioa

Unibertsitateko irakaskuntza

Erakunde eta antolakundeentzako prestakuntza

Hitzaldiak eta jardunaldiak

Unibertsitateko irakaskuntza

 • Euskal Herriko Unibertsitatea – Gizarte Justiziaren aldeko Klinika Juridikoa – Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna eta Zuzenbidea Arloa. (2016-Gaurkotasuna)
 • Euskal Herriko Unibertsitatea. Giza Baliabideen Kudeaketa Masterra. (2010-gaur egun). Ikasgaia: araudi juridikoa eta genero-arrazoiengatiko diskriminazioak lan-eremuan.
 • Deustuko Unibertsitatea. Emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeko masterra. (2010-2012). Irakasgaia: biktimen eskubideak, araudi juridikoa eta zigor-prozedura.
 • Nafarroako Unibertsitate Publikoa. (2011). Genero-indarkeria eta araudi juridikoa.

Erakunde eta antolakundeentzako prestakuntza

Elaboramos procesos formativos para el personal político, técnico y social de organizaciones e instituciones públicas.  Ofrecemos formación de forma presencial, online y mixta, aunque recomendamos que sea presencial por la importancia del trato personal en las materias que tratamos.

 • Las acciones positivas: concepto y base legal.
 • La violencia y el acoso en el entorno laboral.
 • Evaluación del impacto de género en las políticas públicas locales.
 • La violencia machista en el entorno laboral.
 • Gobernanza local para la igualdad de mujeres y hombres en la actual coyuntura de la COVID-19.
 • Aproximación general a la igualdad.
 • Marco normativo para la igualdad.
 • Desarrollo de herramientas normativas para la igualdad en la administración pública.
 • Análisis de las leyes desde la perspectiva de género (custodia compartida, civil foral, dependencia, aborto, viudedad, orfandad etc.)
 • Igualdad en la Justicia.
 • Igualdad en el Deporte.
 • Comunicación interna y externa inclusiva de una organización.
 • Acoso sexual y acoso por razón de sexo, acoso por orientación sexual, por raza etc. en el trabajo.
 • Derechos laborales en materia de género. Análisis de la negociación colectiva.
 • Prevención, atención, coordinación y reparación frente a la violencia machista contra las mujeres.
 • Integración de la perspectiva de género en la gestión del personal y en los procedimientos administrativos.

Hitzaldiak eta jardunaldiak

Berdintasunaren arloko lantaldeetan, foroetan, jardunaldietan eta hitzaldietan parte hartzen dugu. Hona hemen izenburuetako batzuk:

 • Gipuzkoan kirolean indarkeria matxista detektatzeko eta horren aurrean jarduteko gakoak.
 • Agerraldia Eusko Legebiltzarrean: ekainaren 30eko 7/2015 Legea, gurasoak banandu edo hausten direneko familia-harremanei buruzkoa, hobetzeko azterketa eta proposamenak.
 • Emakumeak eta adingabeak familia-eremuko indarkerietatik babesteko irtenbideak. Justizia klabe feministan II (EHU).
 • Emakumeen aurkako indarkeriari buruzko kontzeptu- eta arau-aurrerapenen ibilbidea. Eusko Jaurlaritza – SATEVI (Bilbo).
 • Berdintasunaren arloko araudi juridikoa.
 • Indarkeria kirolean (Deustuko Unibertsitatea).
 • Genero-berdintasunaren arloko araudia eta horren aplikazioa Nafarroako udalerrietan.
 • Banakako eta taldeko erantzukizuna indarkeria matxistaren aurrean.
 • Nahikoa da sexu-indarkeriaren biktimentzako oztopoekin (Amnesty International, Bilbo).
 • Legezko ekintzak sexu-jazarpeneko protokoloak aplikatzean
 • Eta sexuaren arabera (Emakunde).
 • 7/2015 Legea, ekainaren 30ekoa, Gurasoen banantze edo haustura kasuetako familia-harremanena.
 • Emakumeen aurkako indarkeriaren alderdi zibilak eta penalak.
 • Kaleko Eskubideak kanpainarekin esperientzia (Workshop: irakaskuntza Juridiko eta Kriminologikoak Kliniketatik Justizia Sozialaren aldeko Eraldaketa, International Institute for the Sociology of Law, Oñati).
 • Zer egin eraso sexista baten aurrean.
 • Emakumeen eta gizonen berdintasunerako udal-ordenantzak.
 • Indarkeria sexistari aurre egiteko koordinazio-protokoloak.
 • Zurztasun-pentsioa handitzea, banandutako, dibortziatutako, izatezko bikotekideen eta indarkeriaren biktimen kasuetan alarguntza-pentsioa ukatu delako.
 • Etxeko langileen lege-erregulazio berria.
 • Alarguntza-pentsioa eta genero-indarkeria.

“Irtenbideak Justizian, familian indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakume, haur eta nerabeak babesteko” txostena. Justizia Klabe Feministan Jardunaldiak II – Euskal Herriko Unibertsitate Publikoa -UPV/EHU-.

Bizkaiko Foru Aldundiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Foru Arauaren prestaketaren aurkezpena. Gehiago ikusi

Lagunduko dizugu

Jarri gurekin harremanetan